#10051
hızını alamayıp amerika'ya kadar gitmiş olması.
kaynak
galeri (1) eklem yüzüğü
galeri (1) elif kaya