başlıktaki tüm entry'leri göster
#7759
sözlüğe faydalı bir genel kültür başlığı olur kanaatindeyim.

• mevlânâ, dünyanın en büyük şairlerindendir. hele doğu-îslâm kültürünün özü sayılan mes-nevî’si ile islâm âleminde geniş etkileri olmuş, bizim tekke ve divan şiirimizin tasavvuf çığırını yüzyıllar boyu en çok o beslemiştir. fars diliyle yazılmış, altı ciltlik yirmi altı bin beyte yakın mesnevi, tasavvufun açıklanması yolunda, hikâyeler, semboller, öğütlerle örülü mistik-didaktik bir eserdir. ara sıra iran şairi ferided-din attar’ın (xii. yy.) mesnevilerinden de etki ve izler görülen, batı dillerinde de çevirileri bulunan bu koca eser, xvii. yy.’dan bu yana türkçe’ye altı kere çevrildi, birçok defalar şerhedildi

• mevlânâ’nın divan-ı kebir veya gazellerinin çoğunda mahlas olarak şems-i tebriz adını kullandığı için, divan-ı şems-i tebrizî diye adlandırılan divan’mda, gazeller (2000’den fazla) ve rubailer (1750’den fazla) bulunur. rubailerinden bazıları hasan ali yücel (1932, 107 rubai), asaf halet çelebi (1944, 276 rubai) ve abdülbaki gölpmarlı (1945, 210 rubaî) tarafından çevrilmişti • fihi mâ fih, mevlânâ’nın sözlerini derleyen, içinde hayatına ve devrine dair önemli bilgiler bulunan, baş tarafı arapça, gerisi farsça bir eserdir • mektubâfmda (mektuplar) 147 mektubu vardır

• mecâlis-i seb ‘a adlı içinde yedi vaiz bulunan kitabı da dahil mevlânâ’nın bütün eserleri mevlânâ celâleddin (1951), mevlânâ ‘dan sonra mevlevîlik (1953) adında iki de monografi çıkarmış olan abdülbaki gölpmarlı tarafından türkçeye çevrildi: mesnevi (1942-1946), divân-ı kebir (5 cilt, 1959, 1960), fihi mâ fih (1959), mektuplar (1953), rubailer (1964), mecâlis-i seb ‘a (yedi meclis, 1965)

• mevlânâ böylece hepsi de farsça beş eser bıraktı. farsça söylemesine rağmen, aslının türk olduğunu özellikle belirten mevlânâ’nın mes-«evf sinde ve divan-ı kebîr”inde yer yer türkçe kelimelere, farsça-türkçe karışım “mülemma” şiirlere de rastlanır • 700. ölüm yıldönümünde iki ciltlik bir mevlânâ bibliyografyası yayımlandı (1974, haz. mehmet önder).

kaynak: https://www.evvelcevap.com/biyografiler/
galeri (1) ilber ortaylı